Sunday, 28 August 2011

Bagaimana Ekonomi Berteraskan Aqidah?

CATATAN SANTAI IH: Kuliah Eko IH (siri 1)

MAAF anak muda! Saya cuba jawab dalam bentuk santai dan bahasa yang mudah. Persoalan tuan mengenai ekonomi berteraskan Islam atau bertreaskan aqidah?

(Soalan: Che said... Salam.. boleh tuan terangkan secara detail tak bagaimana ekonomi berteraskan Islam....setakat yang saya tahu ianya bebas riba dan gharar.. saya ingin tahu lebih lanjut lagi dari segi mata wang dinar/dirham dan dari segi bagaimana keuntungan diperolehi.. terima kasih.. 23 August 2011)

Mengenai segi mata wang dinar/dirham dan dari segi bagaimana keuntungan diperolehi.. sila lihat E-Buku IH-2: Wang Syariah: Tugas Kita Belum Selesai.
E-Buku IH-2: Wang Syariah: Tugas Kita Belum Selesai.

Kini sudah semua orang tahu Islam itu agama langit (samawi) 'way of life (nizamul hayat)' meliputi seluruh hidup, roh dan jasad, aqidah,
politik, ekonomi serta kemasyarakatan. Bermula dengan negara Madinah Al-Munawwarah, termasuk bidang ekonomi, Rasul SAW mengadakan pasar muamalat secara Islam. Dari sini ekonomi Islam telah berkembang berdasarkan syariat Islam bagi membentuk sebuah peradaban dunia yang beretika dan berakhlak tinggi.

Islam menyediakan sebuah sistem ekonomi sempurna di dalam mempergunakan sumber kurniaan Allah SWT. Ianya bagi memenuhi keperluan semua manusia, dan menyediakan keadaan kehidupan ini lebih selesa. Harta kekayaan sebagai satu amanah dari Allah dan mestilah digunakan dengan baik kerana ia adalah satu ujian akidah. Bahkan 'pemilikan' oleh manusia hanya sebagai pemegang amanah dengan 2 objektif penting iaitu, kesejahteraan manusia sejagat dan keadilan sosioekonomi.
Jom toleh belakang untuk lihat kedepan...

Dari segi istilah, ekonomi Islam di bahagi 2 bahagian. Pertama: Asas-asas tetap. Dikenali sebagai ‘ideologi’. Dijelaskan dalam al-Quran, dan wajib patuhi. Tidak akan berubah walaupun dengan perubahan masa, keadaan dan tempat. Kedua: Asas-asas berubah-rubah. Dikenali ‘sistem pengurusan’. Prinsip ini berdasarkan etika pengurusan ekonomi dan peraturannya. Ia boleh berubah mengikut situasi keadaan, masa, tempat, keperluan masyarakat dan negara. Begitu kira-kira..

Mai kita lihat 'Asas-asas Tetap'
Asas tetap ialah perkara pokok dan asas yang ditetapkan oleh syarak melalui al-Quran dan as-Sunnah. Semestinya dipatuhi oleh umat Islam sepanjang masa dan tempat. Dikenali sebagai “Ideologi ekonomi Islam” (Mazhab Iqtisodi al-Islami). Di antara perkara tetap yang terkandung dalam al-Quran dan as-Sunnah mengenai ekonomi ialah :

Satu: Tuhan ialah Pemilik.

Segala harta perbendaharaan di semesta alam ini adalah milik Allah dan manusia hanya diberi amanah untuk memelihara dan menjaganya.

 • Firman Allah yang bermaksud : Dan hanya kepunyaan Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi” (al-Najm 31)
 • “Dan nafkahlah sebahagian dari harta kamu yang Allah telah jadikan kamu menguasainya” (al-Hadid 7)
 • “Dialah jua yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi serta yang ada di antara keduanya dan juga yang ada di bawah tanah basah di bawah perut bumi” (Taha 6)

Konsep harta amanah Allah untuk mereka urus saja, merupakan aspek penting menjadikan manusia perlu sentiasa beriltizam sungguh-sungguh. Bila konsep “Allah ialah Pemilik” sudah terpahat di hatinya, maka akan lahir golongan sentiasa bersyukur kepada Tuhan kerana harta yang telah diberikan Nya. Ia juga merasa mulia kerana sebahagian dari harta kekayaan Tuhan telah diserahkan kepadanya untuk diuruskan. Perlu diingatkan bahawa kesemua harta , tubuh, badan, jasad dan ruh adalah ciptaan Allah dan hak miliknya.

Allah bebas memberi dan menarik segala harta jika Ia kehendaki. Berapa ramai orang miskin menjadi kaya dan orang kaya menjadi miskin. Kesemua ini tertakluk kepada kekuasaan dan kehendak Allah yang Maha Perkasa. Manusia hanya mempunyai tekad, usaha dan azam dalam mencari perkara yang ingin diperolehi dalam hidupnya. Dengan usaha dan tekad yang gigih manusia akan dapat hasil dari harta kekayaan Tuhan. Walaupun manusia itu kata, '"Ah, harta ini kuperolehi hasil titik peluhku sendiri..", tetapi sebenarnya adalah pemberian dari Tuhan untuk menguji samada manusia itu bersyukur atau tidak.

Melalui azam dan tekad, manusia menjuruskan segala usaha, menggunakan tubuh badan dan pancaindera. Hal itu merupakan ciptaan Tuhan dan harta Allah bagi mencari kekayaan di dunia ini. Oleh itu segala harta kekayaan yang dimiliki oleh manusia adalah milik Allah, yang diamanahkan untuk mengurus, memelihara dan berbelanja dengan sederhana sambil bersyukur. Di hari akhirat Allah akan menanyakan setiap hambaNya mengenai harta kekayaan, dari mana dia memperolehi dan kemana dibelanjakannya.

Dua: Jaminan harta kepada setiap individu dan masyarakat.

Firman Allah yang bermaksud..

 • “Tahukah kamu orang yang mendustan agama itulah orang yang mengherdik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.” (al-Maa’un 1-3)
 • “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bahagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang tidak punyai apa-apa yang tidak mahu meminta” (al-Maarij 24-25)

Tiga: Menegakkan keadilan sosial dan perseimbangan ekonomi di antara anggota masyarakat.

Ekonomi Islam berteraskan keadilan dan seimbang. Tidak ada jurang yang begitu jauh antara oarng miskin dengan orang kaya. Persaudaraan yang dipupuk oleh Islam akan berhasil sekiranya perseimbangan dan agihan kekayaan adalah saksama dikalangan masyarakat. Pendapatan dan pengagihan 'tidak sama' yang berleluasan, sudah tentu akan merosakkan persaudaraan umat Islam.

Islam amat menekankan keadilan sosial dan perseimbangan ekonomi supaya setiap individu dijamin dapat menikmati taraf hidup sempurna sejajar dengan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini.

 • Firman Allah yang bermaksud.. “Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya sahaja dikalangan kamu” (al-Hasyr 7). Ayat ini menerangkan bahawa tidak harus harta kekayaan itu hanya berlegar dalam satu bilangan kecil tanpa kelompok yang lain.
 • Sabda Rasulullah saw yang bermaksud: “Ambillah harta dari orang kaya dikalangan kamu dan diberikan kepada orang-orang miskin.”(1) Adalah menjadi tanggungjawab ketua negara bagi menjamin setiap individu mendapat taraf hidup sempurna, memberi bantuan kepada yang kurang mampu.
 • Sabda Rasulullah saw yang bermaksud: “Tanggungan yang ditinggalkan oleh orang yang telah pergi akan menjadi tanggungjawab kita.”(2)
 • Sabda Rasulullah yang bermaksud: “Orang yang dijadikan oleh Tuhan pentadbir tentang hal ehwal orang-orang Islam, tetapi dia terus tidak mengambil peduli terhadap keperluan mereka dan kemiskinan mereka, Tuhan juga tidak akan memperdulikan keperluan dan kemiskinannya.”(3)
 • Baginda juga pernah bersabda: “Pemerintahan negara menjadi pembantu orang yang tidak ada pembantunya.”(4)
Sebuah masyarakat Islam ialah hidup dalam keadaan bantu-membantu dalam sistem ekonomi dan menjamin taraf hidup yang sempurna bagi semua anggota masyarakat.
 • Sabda Rasulullah saw yang bermaksud: “Orang yang makan hingga kekenyangan, sedangkan jiran tetangganya kelaparan bukanlah merupakan seorang Islam yang sejati.”(5)

Malah Islam menganggap manusia sebagai satu keluarga. Hidup dalam keadaan tolong menolong antara yang kaya dengan yang miskin supaya tidak berlaku jurang yang jauh antara keduanya. Islam tidak membezakan antara yang kaya dengan yang miskin. Yang tinggi dengan yang rendah. Atau yang putih dengan yang hitam. Mereka adalah sama di hadapan Tuhan dan di hadapan Hukum yang diturunkan olehNya. Tidak harus ada diskriminasi dari segi kaum, bangsa, warna kulit atau kedudukan.

Kriteria yang tunggal bagi menilai diri manusia ialah watak peribadi yang mulia dan sumbangannya terhadap Islam dan kemanusiaan. Rasulullah saw bersabda:

 • “Sesungguhnya Allah tidak akan melihat muka kamu atau kekayaan kamu, Dia akan melihat hatimu dan perbuatanmu.”(6)
 • “Orang yang paling mulia antara kamu adalah yang berbudi pekerti terbaik.”(7)

Saidina Umar sangat prihatin dalam persoalan keadilan pengagihan harta, setiap orang mempunyai hak yang sama dalam kekayaan masyarakat dan beliau sentiasa memastikan setiap individu masyarakat menerima bahagiannya. Pernah satu ketika beliau telah keluar malam dan didapati satu keluarga dalam keadaan kelaparan lantas beliau menanggung makanan dan diberikan kepada keluarga tersebut.

Saidina Ali telah menyebutkan bahawa “Tuhan telah mewajibkan terhadap orang yang kaya untuk memberi kepada mereka yang miskin apa yang mencukupi untuk mereka. Jika yang miskin kelaparan atau bertelanjang tanpa pakaian atau dalam keadaan kesusahan, ini adalah kerana yang kaya telah merampas hak mereka.. Dan memang layaklah jika Tuhan menuduh mereka yang bertanggungjawab terhadap perampasan ini dan menghukumi mereka.”

Para Ulamak telah hampir sebulat suara berpendapat bahawa adalah menjadi tanggungjawab seluruh masyarakat Islam pada keseluruhannya, terutama sekali tanggungjawab yang kaya khususnya untuk menjaga keperluan asas bagi mereka yang miskin.. Dan jika yang berada tidak memenuhi tanggungjawab mereka meskipun mereka mampu berbuat demikian, negara haruslah memaksa mereka.

Oleh itu, pemerintah harus memastikan keadilan memberi hak kekayaan di kalangan anggota masyarakat dan adalah tanggungjawab orang kaya menolong orang miskin dengan bersedekah atau memberi zakat dan lain-lain lagi.

Empat: Menghormati harta-harta yang dimiliki oleh pemiliknya.

Islam mengharamkan mencuri, merompak harta orang lain tanpa ada keiizinan syarak, malah Islam menyuruh kita menghormati dan memelihara harta milik orang lain. Firman Allah yang bermaksud:

 • “Bagi lelaki ada bahagian dari apa yang mereka kerjakan dan bagi wanita ada bahagian dari apa yang mereka usahakan.” (an-Nisa’ 32)
 • “Lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan kedua-dua sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.” (al-Maidah 38)
 • Rasulullah bersabda yang bermaksud : “Setiap muslim atas muslim yang lain haram ke atasnya darah, harta dan maruah.”(8)
 • Sabda Rasulullah yang bermaksud “Sesiapa yang terbunuh bagi mempertahankan hartanya adalah syahid”. (9)

Lima: Kebebasan yang terikat dalam memiliki harta.

Seseorang itu bebas memiliki harta sebanyak mana yang mungkin tetapi hendaklah dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam. Ia tidak boleh memiliki harta dengan cara riba, peras ugut, memakan harta anak yatim dan mengambil secara batil.

 • Firman Allah yang bermaksud “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil” (al-Baqarah 188)
 • “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (al-Baqarah 275)

Enam: Memakmurkan pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh.

 • Firman Allah yang bermaksud “Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurNya” (Hud 61)
 • “Dan Dia menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semua (sebagai rahmat) daripadaNya” (al-Jaatsiyah 13)
 • “Dan carilah kurnian Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (al-Jumua’h 10)

Tujuh: Melarang dari membazir dan menyeru bersedekah.

Segala harta yang dimiliki hendaklah dibelanjakan secara sederhana, tidak terlalu bakhil dan tidak terlalu boros. Ia sentiasa membelanjakan harta untuk jalan Allah.

 • Firman Allah yang bermaksud “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan” (al-Isra’ 27)
 • “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka, yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.” (an-Nisa’ 5)
Bagaimana pula dengan istilah 'Asas Berubah-ubah'?

Asas atau aspek yang berubah ialah khas dalam bentuk pelaksanaan dan pengurusan bagi menjayakan asas-asas ekonomi Islam tadi, di dalam masyarakat yang berubah-ubah. Ia meliputi aspek perancangan, tindakan, cara penyelesaian terbaik dalam masyarakat dan negara. Di antaranya ialah:

 • Menerangkan kadar kapasiti kos taraf hidup untuk setiap individu masyarakat. Perkara ini sentiasa berubah mengikut keadaan dan tempat. Pemerintah berhak menentukan kadar kos-kos tersebut.
 • Memastikan keadilan dalam pengagihan harta, menjaga perimbangan ekonomi dalam masyarakat supaya tidak berlaku jurang yang tinggi.
 • Memastikan pengeluaran yang cukup untuk keperluan masyarakat dan negara. Menerangkan aspek-aspek jual beli yang dibenarkan oleh syara’ dan menjauhkan aspek penindasan dan riba.

Pelaksanaan teori ekonomi tersebut memerlukan kepada ijtihad semasa, disebabkan perubahan tempat, masa, perubahan sosial dan maklumat. Tetapi hendaklah mengikut dua aspek asas iaitu:

Satu: Beriltizam dengan asas-asas ekonomi Islam berdasarkan nas-nas al-Quran dan as-Sunnah.

Kedua: Hendaklah mengambil hukum mengikut cara yang ditetapkan oleh ulama’ feqah seperti Qias, Istihsan, Istishab dan sebagainya.

Berdasarkan nas-nas berkaitan dengan ekonomi agak sedikit dan umum, maka didapati para khulafa’ dan imam mujtahidin mengambil pendekatan berdasarkan situasi keadaan masyarakat ketika itu, untuk maslahah umat.

Jadi, kesimpulannya, dari sudut istilah, 'Ekonomi Islam' wujud adalah hasil gabungan antara asas tetap dikenali sebagai 'Ideologi Ekonomi' dengan asas atau aspek berubah-ubah yang dikenali sebagai 'Sistem Ekonomi'.

Insya Allah, jika ada kelapangan, akan saya sambungkan muqaddimah ini atas dalam siri Kuliah Eko IH.. Wassalam.

Nota kaki:

 1. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim
 2. Abu Daud, Sunan Abu Daud, cetaka Isa Halabi, Kaherah jilid 2 hal. 124
 3. Abu Daud, op. Cit jilid 1 hal. 481
 4. Ibid, jilid 2 hal. 122
 5. Al-Bukhari, Al-Adabul Mufrad, hal. 52:112
 6. Muslim, Shahih Muslim, jilid 4 hal. 1987:34
 7. Al-Bukhari, Shahih Bukhari, jilid 8 hal. 15
 8. Riwayat oleh Muslim
 9. Diriwayatkan oleh Nasa’ie
Catatan Santai Ibnu Hasyim
Kuliah Eko IH (siri 1)
alamat: ibnuhasyim@gmail.com
KL 27 Ogos 11.

Lihat sebelum ini...
E-Buku IH-41: Kerukunan Umat Beragama

E-Buku IH-41: Kerukunan Umat Beragama

Saturday, 27 August 2011

Jual Esso kpd firma Filipina, bukti BN terus gagal


KUALA LUMPUR, 27 Ogos — PAS memandang serius cadangan penjualan Esso Malaysia Berhad dan syarikat berkaitannya kepada San Miguel Corporation — sebuah syarikat Filipina — dan mendakwa ia satu lagi kegagalan kerajaan Barisan Nasional (BN) mempertahankan kepentingan negara dalam industri strategik.

Presidennya Datuk Seri Abdul Hadi Awang (gambar) berkata urusan jualan itu jika diteruskan akan memberi kesan negatif jangka panjang kepada industri minyak dalam negara.

Baru-baru ini, San Miguel mencadangkan kepada ExxonMobil International Holdings Inc, untuk mengambil alih 65 peratus kepentingan ekuiti dalam Esso Malaysia melibatkan dana RM614.25 juta. Esso Malaysia ialah anak syarikat ExxonMobil International.

San Miguel berkata syarikat itu juga merancang membuat penawaran pengambilalihan mandatori untuk memperoleh baki saham yang tidak dimiliki oleh syarikat selepas cadangan pengambilalihan itu.

Serentak dengan tawaran pengambilalihan Esso Malaysia, San Miguel juga mencadangkan kepada Mobil International Petroleum Corp dan ExxonMobil International untuk mengambil alih ExxonMobil Malaysia dan ExxonMobil Borneo pada paras AS$403.979 (RM1.2 billion) juta.

Cadangan pengambilan alihan itu akan menyediakan San Miguel dengan peluang unik untuk meluaskan portfolio peniagaan penapisan dan pemasaran minyak di luar Filipina.

Awal minggu ini, Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim juga meminta Putrajaya memberi penjelasan mengenai isu tersebut.

“Perlu diingat bahawa urusan niaga itu juga termasuk loji penapisan minyak milik Esso di Port Dickson, yang merupakan aset penting negara.

“Pihak kerajaan melalui pihak berkuasa kementerian yang berkenaan wajib untuk tidak meluluskan urus niaga tersebut dan Esso mestilah menawarkan penjualan asetnya kepada syarikat dalam negara, sebagaimana yang ditawarkan oleh beberapa pihak yang menunjukkan minatnya seperti Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT),” kata Hadi lagi.

Hadi menambah, perlu diingatkan bahawa Kongres Amerika Syarikat pernah menghalang penjualan Union Oil of California kepada syarikat minyak milik negara China atas kepentingan strategik.

“Sepatutnya kerajaan yang ada ini, bersama dengan Petronas melalui Petronas Dagangan Berhad bertindak untuk menentukan keselamatan bekalan bahan petroleum dan harga bahan petroleum kekal pada paras yang munasabah.

“Sekali gus Petronas Dagangan juga tidak boleh melupakan peranannya untuk membina dan mempertahankan usahawan-usahawan Bumiputera yang turut menyumbang kepada kerancakan perkembangan ekonomi negara,” katanya.

Kata Hadi, walaupun Petronas Dagangan menduduki tempat pertama dalam pasaran bahan petroleum dan negara, penguasaannya dalam syer peruncitan iaitu pasaran stesen minyak hanyalah sekitar 30 peratus walhal sektor ini dipercayai menyumbangkan lebih 60 peratus dari keuntungan Petronas Dagangan.

“Sektor inilah yang paling banyak menerima subsidi kerajaan di mana hampir 70 peratus jumlah subsidi yang dibayar dengan menggunakan wang rakyat mengalir kepada syarikat-syarikat luar negara seperti ExxonMobil, Shell dan Caltex.

“Sepatutnya kerajaan yang menguasai Petronas Dagangan mempunyai pandangan strategik dengan menjadi syarikat pertama untuk mengambil alih Esso sekali gus menguasai sektor ini dari 30 peratus kepada hampir 50 peratus,” katanya.

Beliau menambah PAS percaya bahawa masih belum terlambat bagi Petronas Dagangan atau LTAT untuk memulakan perundingan bagi mengambil alih Esso.

“PAS juga mendesak kerajaan supaya menyemak semula penstrukturan subsidi minyak supaya syarikat-syarikat luar negara tidak membolot sebahagian besar jumlah subsidi kerajaan yang berjumlah berbilion-bilion ringgit.

“Kerajaan dan Petronas mestilah bertindak pantas secara strategik supaya kestabilan bekalan bahan petroleum domestik pada paras harga munasabah terus dibina dan dilindungi dan kepentingan negara tidak terhakis,” katanya lagi.

Malah kata beliau, PAS tidak akan bertolak ansur dalam isu strategik dan mempunyai impak jangka panjang kepada keselamatan negara, perkembangan ekonomi dan kepentingan rakyat Malaysia seperti penjualan Esso kepada kepentingan luar. (IH)

Friday, 26 August 2011

M'sia kekal tangga ke2 pemerdagangan manusia


Malaysia kekal di tangga dua (dalam pemerhatian) dalam Laporan Pemerdagangan Manusia (TIP) 2011 yang dikeluarkan Jabatan Negara Amerika Syarikat (AS).

Ketua Pengarah Imigresen Datuk Alias Ahmad berkata dalam laporan itu juga beberapa isu turut dibangkitkan antaranya berkaitan lebihan pengambilan pekerja asing yang seterusnya mendorong kepada berlakunya buruh paksa di negara ini.

"Secara amnya negara ini masih memerlukan antara tiga hingga empat juta tenaga kerja terutamanya dalam sektor perladangan dan pembinaan, memandangkan kebanyakan rakyat tempatan enggan mengisi kekosongan tersebut.

"Sebenarnya isu tersebut dapat diatasi dengan penggemblengan tenaga semua agensi yang berkaitan," katanya dalam satu temu bual di sini baru-baru ini.

TIP Report menunjukkan Malaysia berada di tahap dua (dalam pemerhatian) pada 2011 sama seperti tahun sebelumnya berbanding tahap tiga pada tahun 2009. TIP Report merupakan senarai kedudukan negara dunia berdasarkan tahap pematuhan standard minimum dalam memerangi pemerdagangan orang dan penilaian dilaksanakan setiap tahun oleh Jabatan Negara AS.

Mengenai isu pihak majikan memegang pasport pekerja, beliau berkata perkara itu tidak timbul lagi, kerana Imigresen tidak lagi memberi kebenaran kepada majikan menyimpan pasport melainkan diserahkan secara sukarela untuk disimpan majikan bagi tujuan keselamatan. Isu anggota RELA menjalankan operasi terhadap Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) pula, Alias menjelaskan anggota RELA tidak dibenarkan lagi menjalankan sebarang operasi melainkan diminta untuk membantu dalam operasi penguatkuasaan.

Sementara itu, dakwaan mengenai isu kes-kes pemerdagangan orang yang tidak disiasat dan didakwa secara efektif pula, beliau berkata jika dilihat pada jumlah tangkapan dan juga kes-kes, memang wujud isu itu kerana kesukaran mendapatkan bukti.

"Bila ditangkap mereka kata dipaksa sedangkan sebenarnya mereka memang datang secara sukarela untuk bekerja sebagai pelacur...lepas itu bila diminta menjadi saksi mereka enggan jadi sukar untuk mendapatkan bukti.

"Tetapi bukan disebabkan tidak disiasat dan didakwa secara efektif," katanya sambil beranggapan masalah itu dihadapi oleh semua pihak berkuasa.

Dalam laporan itu AS turut membangkitkan isu berkaitan hal-hal perlindungan mangsa termasuklah perkhidmatan kaunseling. Alias menjelaskan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat terlibat secara langsung dalam isu perlindungan mangsa pemerdagangan orang dan mempunyai panel kaunselornya sendiri untuk memberikan khidmat kaunseling kepada mangsa di rumah perlindungan. - Bernama

Wednesday, 24 August 2011

Ekonomi Islam tak berkembang di bawah BN

KUALA LUMPUR, 22 Ogos: Sistem perekonomian Islam di tanah air tidak akan berkembang dengan baik selagi negara ini berada di bawah pemerintahan Umno BN.

Realiti itu boleh dilihat dengan jelas apabila sesetengah bank di negara ini masih lagi dibenarkan menjalankan operasi dengan dua sistem untuk dipilih oleh para pelanggan iaitu sistem Islam dan sistem konvensional.

Ahli Jawatankuasa Dewan Pemuda PAS Pusat, Mohd Nazri Chik berkata, tindakan kerajaan yang membenarkan sesebuah bank menjalankan dua sistem seperti itu merupakan satu langkah yang silap kerana ia boleh mengelirukan orang ramai.

Menurut beliau, dengan adanya dua sistem seperti itu yang dibenarkan untuk dilaksanakan oleh sesebuah bank, ia masih memberikan peluang kepada orang ramai untuk memilih sistem konvensional walaupun sistem Islam ternyata jauh lebih baik berbanding sistem konvensional.

Katanya, kesilapan membuat pemilihan seperti itu pasti berlaku terutama jika orang ramai masih tidak memahami perbezaan antara sistem Islam dan konvensional dan ia sepatutnya dielakkan oleh kerajaan.

"Di negara kita hanya bank Islam yang betul-betul melaksanakan sistem Islam sepenuhnya, tetapi bank-bank lain masih terdapat dua sistem yang dilaksanakan untuk dipilih oleh orang ramai iaitu sistem Islam dan konvensional.

"Keadaan itu berbeza dengan tindakan Kerajaan Qatar yang tidak sekali-kali membenarkan sesebuah bank menjalankan dua sistem dalam operasinya.

"Sebaliknya, jika sesebuah bank itu hendak melaksanakan sistem Islam, hanya sistem Islam sahaja yang dibenarkan di Qatar, manakala jika sesebuah bank itu memilih sistem konvensional, hanya sistem konvensional sahaja yang dibenarkan dilaksanakan oleh bank itu tanpa diberikan pilihan untuk dilaksanakan sistem Islam oleh bank yang sama," katanya.

Ketika menyampaikan tazkirah di ibu pejabat Harakah, di sini, hari ini, beliau berkata, Kerajaan Malaysia sepatutnya mengambil langkah yang sama dengan Kerajaan Qatar kerana dengan itu barulah wang orang ramai akan menjadi bersih dari unsur riba dan unsur-unsur haram.

Menurutnya, namun selagi Umno BN memerintah, tindakan seperti yang dilakukan oleh Kerajaan Qatar itu tidak akan dilaksanakan di negara ini.

Tindakan Umno BN itu, katanya, sememangnya memberikan kesan buruk bagi perkembangan sistem perekonomian Islam di tanah air dan ia sepatutnya sudah lama diselesaikan oleh Kerajaan BN.

"Tetapi Umno BN sebenarnya tidak boleh diharapkan untuk melakukan perubahan itu. Sebaliknya, jika PAS dan Pakatan Rakyat yang memerintah negara ini nanti, barulah rakyat akan dapat melihat perubahan itu yang akan dilaksanakan sepenuhnya oleh Pakatan Rakyat," ujarnya.

Di negara kita, katanya, perlaksanaan sistem perekonomian Islam yang dipelopori oleh Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) sebenarnya adalah cetusan idea pemimpin PAS iaitu almarhum Zulkifli Mohamad.

"Perkara itu diketengahkan oleh Zulkifli Mohamad bagi kepentingan perekonomian umat Islam di negara kita pada persidangan Dewan Rakyat dan kemudiannya telah diteliti serta diberikan pertimbangan yang sewajarnya oleh pihak-pihak terbabit.

"Lanjutan cetusan idea Zulkifli Mohamad itulah kemudiannya lahirnya Bank Islam yang melaksanakan sistem ekonomi Islam sepenuhnya di negara kita.

"Perkara itu amat perlu diketahui oleh orang ramai bagi membolehkan setiap rakyat negara ini memahami pemikiran dan perjuangan para pemimpin PAS yang sentiasa berjuang untuk Islam, untuk menegakkan Islam sebagai ad-deen di tanah air, bukan sahaja dalam politik tetapi juga dalam pelbagai aspek termasuk dalam sistem kewangan atau perekonomian," ujar beliau.

Sunday, 21 August 2011

James Patterson penulis paling lumayan dunia James Patterson

NEW YORK, Amerika Syarikat (AS) - Penulis novel penyiasatan AS, James Patterson merupakan penulis berpendapatan tertinggi di dunia dengan perolehan AS$84 juta (RM250.5 juta) sepanjang tahun lalu.

Patterson, 64, yang popular menerusi buku penyiasatan Alex Cross, mengungguli senarai tahunan penulis buku yang memperoleh pendapatan tertinggi di dunia oleh majalah Forbes.

Selain novel penyiasatan, bapa tunggal itu banyak menulis buku cerita kanak-kanak selain menulis ulasan filem pada lapangnya.

Lebih 10 juta buku tulisannya dijual pada tahun lalu dengan lebih 20 tajuk bukunya menduduki tempat pertama carta buku terlaris di AS.

Senarai tahunan Forbes kali ini didominasi penulis AS melainkan Ken Follett yang berada di tempat ke-11 manakala penulis buku Harry Potter, JK Rowling pula berada di tangga ke-13 setelah dia tidak menulis sebarang buku pada tahun lalu.

Tempat kedua senarai berkenaan menjadi milik penulis novel cinta ghairah, Danielle Steel yang berpendapatan AS$35 juta (RM104.3 juta) diikuti di tempat ketiga oleh penulis seram terkenal, Stephen King dengan perolehan AS$28 juta (RM83.5 juta).

Turut berada dalam senarai sama dari tempat keempat hingga ke-10 ialah Janet Evanovich AS$22 juta (RM65.6 juta), Stephenie Meyer AS$21 juta (RM62.6 juta), Rick Riordan AS$21 juta (RM62.6 juta),

Dean Koonz AS$19 juta (RM56.6 juta), John Grisham $18 juta (RM53.6 juta), Jeff Kinney AS$17 juta (RM50.7 juta) dan Nicholas Spark AS$16 juta (RM47.7 juta). - Agensi

Friday, 19 August 2011

Tony Fernandes pemilik baru kelab Queens Park RangersLONDON, 18 Ogos – Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan AirAsia Tan Sri Tony Fernandes hari ini muncul sebagai pemilik majoriti baru kelab bola sepak Perdana Inggeris, Queens Park Rangers (QPR) dengan memiliki 66 peratus saham.

Menurut laporan The Guardian hari ini, beliau memiliki pegangan itu dengan membelinya pada harga £35 juta (RM168 juta).

Fernandes (gambar) dilaporkan membeli keseluruhan pegangan dimiliki Bernie Ecclestone dan harga itu juga dikatakan sama dengan kadar pelaburan Ecclestone dan rakannya Flavio Briatore pada 2007.

Dengan perkembangan ini, Fernandes menjadi tokoh terbaru dalam senarai ahli perniagaan dari Asia melabur dalam kelab-kelab bola sepak Inggeris. Sebelum ini, bekas Perdana Menteri Thailand yang kini dalam buangan, Thaksin Shinawatra membeli Manchester City dan hartawan Hong Kong Carson Yeung membeli Birmingham City.

“Saya sentiasa mahu terlibat dalam bola sepak dan rayuan sebuah Kelab London seperti QPR, adalah satu peluang yang sukar untuk diketepikan begitu sahaja,” kata Fernandes lagi.

“QPR merupakan berlian mentah dan moga-moga saya boleh menyumbang untuk menjadikannya satu berlian. Saya mahu peminat-peminat bangga dengan apa yang kami lakukan dan terlibat bersama sejauh yang boleh,” kata beliau lagi.

Laporan semalam menyebut beliau bakal membeli saham pemilik Formula 1 Ecclestone yang merupakan pemegang saham utama dalam QPR dengan urus janji itu kemungkinan diumumkan dalam waktu terdekat.

Ecclestone memegang 66 peratus saham kelab itu, bersama-sama hartawan besi dan keluli dari India Lakshmi Mittal, seorang lagi pemegang saham utama dengan 33 peratus dan bekas ketua pasukan Renault Formula 1, Flavio Briatore memiliki satu peratus.

Ecclestone merupakan pemegang saham utama kelab itu sejak lima tahun lepas dan beliau telah sejak sekian lama mahu menjualnya.

Fernandes, yang juga pemilik pasukan Team Lotus Formula 1, menghangatkan lagi spekulasi pengambilalihan itu pada Sabtu lalu apabila beliau menyaksikan kekalahan pasukan itu 4-0 kepada Bolton dari kotak pengarah di Loftus Road.

Wall Streets Journal semalam melaporkan Fernandes bakal membeli 51 peratus pegangan dalam kelab itu daripada Ecclestone dan beliau dikatakan akan membeli saham itu bersama-sama Mittal, yang sudah memiliki sepertiga saham kelab itu.

Sebuah lagi akhbar, Financial Times juga melaporkan Fernandes bakal mengambil alih saham majoriti QPR seawal Isnin tetapi mengingatkan urus janji itu masih belum dimeterai dan mungkin akan tertangguh atau malahan batal berikutan pihak-pihak perlu mencapai persetujuan pada butiran muktahir.

Fernandes, peminat West Ham, telah beberapa kali cuba dan gagal membeli West Ham United, kelab bola sepak utama di timur London.

Minggu lepas, Fernandes menerusi Tune Air telah memperoleh kawalan tidak rasmi Malaysian Airline System dengan memegang 20.5 peratus saham dalam syarikat penerbangan kebangsaan itu menerusi perjanjian pertukaran saham dengan cabang pelaburan kerajaan Khazanah Nasional, yang sebagai balasannya akan memegang 10 peratus saham dalam AirAsia Berhad.

Tahun lepas, Forbes Asia menilai kekayaan peribadi Fernandes sebanyak AS$330 juta (RM982 juta), meletakkannya pada ranking ke-19 dalam senarai orang paling kaya di Malaysia.

Thursday, 18 August 2011

Krisis AS & Eropah, tidak jejas bank lokal, - Maybank

KUALA LUMPUR, 17 Ogos — Sektor perbankan Malaysia tidak dan tidak akan terjejas oleh krisis kewangan dan hutang yang berlarutan di Amerika Syarikat (AS) dan Eropah, kata Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Maybank Datuk Seri Abdul Wahid Omar.

Beliau berkata sektor itu amat berdaya tahan; krisis itu mungkin menjejaskan sedikit sektor lain, tetapi tidak segmen perbankan.

Abdul Wahid (gambar) berkata tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan sebarang gangguan dalam operasi domestik dan antarabangsa Maybank.

“Kebanyakan daripada pendedahan bank-bank Malaysia ialah di dalam negara dan rantau Asean, sekali gus menjadikan pendedahan ke arah Eropah dan AS amat minimum,” katanya dipetik Bernama Online.

Beliau berkata 90 peratus daripada pendedahan Maybank adalah melalui kegiatannya di Malaysia, Singapura dan Indonesia.

Mengenai operasi Maybank di New York, Abdul Wahid berkata setakat ini cawangan itu mempunyai tahap kecairan yang positif.

Bagaimanapun Wahid enggan mengulas tentang soalan ‘cepumas’ — perkembangan terbaru dalam rundingan antara Maybank dengan RHB Capital Bhd mengenai kemungkinan kedua-dua institusi perbankan itu digabungkan.

Pada 31 Mei, Bank Negara Malaysia memberikan kelulusan kepada Maybank dan CIMB Group Holdings Bhd untuk memulakan rundingan, sah selama tiga bulan dari tarikh tersebut.

Selepas rundingan peringkat awal, kedua-dua Maybank dan CIMB dilaporkan membatalkan hasrat itu pada Jun dengan alasan kedua-duanya tidak dapat melaksanakan gabungan yang boleh mewujudkan nilai, berdasarkan beberapa perbincangan dan penilaian mengenai jangkaan dan harapan pemilik kepentingan.

Bagaimanapun, kebelakangan ini terdapat laporan-laporan yang mengatakan Maybank telah menyambung semula rundingan dengan RHB. Jika rundingan ini berjaya, akan wujud institusi kewangan terbesar di Asia Tenggara.

Maybank adalah bank terbesar di negara ini berdasarkan aset. (The Malaysian Insider)

Wednesday, 10 August 2011

Rusuh London, Bisnis Terancam Gulung Tikar

Sisa Kerusuhan di Tottenham , London , Inggris (AP Photo/Akira Suemori)

London 9 August 11 - Kerusuhan yang telah berlangsung selama tiga hari di wilayah Tottenham dan sekitarnya di kota London mengakibatkan para pelaku bisnis terancam gulung tikar. Akibat kerusuhan ini juga, perekonomian wilayah tersebut juga kemungkinan akan terpuruk di masa depan.

Dilansir dari laman The Guardian, Senin, 8 Agustus 2011, para pelaku bisnis di Inggris memperingatkan akan dampak ekonomi jangka panjang pasca kerusuhan. konsorsium Pedagang Inggris (BRC) mengatakan toko yang dijarah dan dihancurkan kemungkinan tidak akan bisa memulihkan diri. Selain itu, para investor juga akan pikir panjang sebelum menanamkan investasinya di Tottenham.

Salah satu toko yang terparah dijarah adalah supermarket Tesco. Anggota parlemen daru Walthamstow, Stella Creasy, mengatakan kerugian yang dicapai toko ini mencapai 110.000 poundsterling atau sekitar Rp944 juta.

"Kau masih bisa melihat kerusakan di toko ini, namun mereka memutuskan untuk tetap buka. Penjarahan dilakukan dengan terkoordinir, ini adalah bentuk kejahatan terencana yang tidak pernah kami lihat sebelumnya," kata Creasy.

BRC mengatakan para penjarah telah merusak rencana jangka panjang para pebisnis yang dirancang sejak lama. Akibatnya, beberapa toko kemungkinan tidak akan buka lagi karena tidak memiliki modal. "Beberapa toko akan buka, beberapa lainnya tidak, hal ini akan menghancurkan perekonomian wilayah ini,"kata juru bicara BRC, Richard Dodd.

Beberapa toko besar lainnya seperti Currys dan Foot Locker di Brixton menolak menyebutkan berapa nilai kerugian yang mereka derita. Polisi memperkirakan butuh waktu berminggu-minggu sampai semua kerugian dapat dihitung.

Kerusuhan dimulai pada Sabtu malam waktu setempat saat ratusan massa menyerang kantor polisi di Tottenham. Mobil-mobil polisi dan gedung-gedung dibakar, penjarahan juga merajalela. Dilaporkan belasan terluka, sementara itu lebih dari 200 orang ditahan.

•IH/VIVAnews

Monday, 8 August 2011

Pertukaran saham: Satu lagi monopoli baru?

Ahli parlimen pembangkang membidas rancangan pertukaran saham di antara MAS-AirAsia yang didakwa akan melahirkan satu lagi bentuk monopoli yang bakal menyebabkan kualiti pengangkutan udara rakyat Malaysia terus terjerumus.

pakatan pc on spr ban pondok panas 280409 dzulkefly ahmad"Ia mewujudkan monopoli ataupun sekurang-kurangnya oligarki. Monopoli adalah penghalang utama tunggal dalam proses pembaharuan ekonomi Malaysia,” kata ketua jabatan penyelidikan PAS Dzulkefly Ahmad (kanan).

Katanya, monopoli sebenarnya menyaksikan kekayaan dihalakan ke tangan segelintir mereka yang dipilih. Oleh kerana kekurangan persaingan yang adil, monopoli tidak menghiraukan usaha bagi memperbaiki kualiti produk atau perkhidmatan mereka.

Dzulkefly berkata antara contoh 'monopoli' yang wujud sekarang adalah seperti cengkaman Media Prima ke atas media elektronik terestrial, penguasaan TM ke atas infrastruktur internet dan juga monopoli ke atas gula, beras dan tepung yang diberikan kepada 'kroni' kerajaan.

"Persaingan adil dalam industri penerbangan akan mewujudkan persekitaran yang lebih baik dan memberi manfaat,” katanya.

NONEPandangannya juga dikongsi bersama oleh setiausaha publisiti DAP Tony Pua.

Katanya, rancangan pertukaran saham itu mengimbaunya kembali pada tahun sebelum 1999 ketika negara hanya mempunyai satu syarikat penerbangan.

"Ia hanya boleh menyaksikan pengguna yang akan rugi,” kata Pua.

Menurutnya, pertukaran saham itu akan mengurangkan daya saing penerbangan udara Malaysia.

"Tony Fernandes (CEO Air-Asia) tidak akan bersaing sengit dengan syarikat penerbangan negara - ini umpama cubaan bunuh dirinya sendiri - ini kerana beliau akan memiliki kira-kira 20 peratus saham,” kata Pua yang juga ahli parlimen Petaling Jaya Utara dan mendapat didikan ekonomi dari Universiti Oxford.

Sementara itu, AFP melamporkan syarikat penerbangan tambang rendah, AirAsia Bhd akan cuba mendapatkan kawalan pengurusan jika perjanjian pertukaran saham kedua-dua syarikat itu menjadi kenyataan.

azlanUrus niaga kedua-dua syarikat penerbangan itu digantung hari ini berikutan laporan akhbar hari ini bahawa pertukaran itu akan menyaksikan AirAsia memiliki 20 peratus pegangan dalam Malaysia Airlines.

Memetik sumber dalamam industri berkenaan, berkata kawalan pengurusan adalah syarat utama rundingan berkenaan yang bertujuan membantu Malaysia Airlines yang kini bergelut supaya tidak rugi.

Pengumuman rancangan itu dijangka dibuat seawal esok, kata pegawai dalam industri penerbangan itu sambil menambah pegangan saham sehingga 30 peratus mungkin ditawarkan.

tony fernandes airasia jetstar dealAirAsia dikendalikan oleh jutawan Tan Sri Tony Fernandes, yang membeli syarikat penerbangan berkaitan kerajaan lebih sedkad yang lalu ketika ia bergelut untuk melakukan impak. (malaysiakini)